Vrije raadpleging:

 maandag tot vrijdag : 9.00 uur tot 11.00 uur


Avondraadpleging: enkel na afspraak


Huisbezoeken: steeds telefonisch aanvragen